FÖLDMÉRÉS

Ingatlannyilvántartás tartalmát érintő változási vázrajzok készítése teljes körű ügyintézéssel Vezetékjogi-, szolgalmi jogi munkarészek készítése Telekalakítás, telekhatárrendezés, megosztás Jogi határok kitűzése Birtokjogi feladatok Ültetvénytervezés, kitűzés AKG mérések

JELENTŐS FÖLDMÉRÉSI REFERENCIÁK

A Dél-Dunántúli Gázhálózati Zrt működési területén a meglévő gázelosztó hálózatok vagyonjogi legalizációjával kapcsolatos megosztási, szolgalmi jogi vázrajzok elkészítése, a bejegyzéshez szükséges megállapodások beszerzése, kártalanítási eljárások lefolytatása az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez szükséges teljes körű ügyintézéssel.

Nemzeti Kataszteri Program keretében Sükösd, Zomba települések újfelmérése.

Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása” című, KEOP-1.3.0/B/2F/09-11-2011-0002 azonosítójú pályázatához kapcsolódó terület-előkészítési feladatok ellátása, földhivatali bejegyzéshez szükséges műszaki munkarészek elkészítése, kártalanítási eljárások lefolytatása az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez szükséges teljes körű ügyintézéssel.

Dombóvár és térsége ivóvíz rekonstrukció tervezéséhez, kivitelezéséhez kapcsolódó szolgalmi-jogi,vezetékjogi munkarészek elkészítése teljes körű ügyintézéssel az Alisca Bau Zrt megbízásából.

Dél-Tolna régió, Kiskunlacháza, Pócsa-Borjád-Nagybudmér, Kistormás-Kölesd-Borjád, Szigetvár és térsége ivóvíz rekonstrukció tervezéséhez, kivitelezéséhez kapcsolódó szolgalmi-jogi, vezetékjogi munkarészek elkészítése teljes körű ügyintézéssel a Kaveczky Terv Kft megbízásából.

A Gemenc Bau Tolna Kft szennyvízcsatorna hálózat, csapadékvíz rendezés tervezési munkáihoz kapcsolódó szolgalmi jogi, vezetékjogi munkarészek elkészítése, vízműtelepek, szennyvíztelepek telekalakítási munkarészeinek elkészítése.

Szőlő ültetvények tervezése, kitűzése a szekszárdi Heimann Családi Birtok Kft, Vesztergombi Pince, Vida Családi Borbirtok, Mészáros Borház, Remete Bor Kft, Tringa Borpince megbízásából.

Vissza a lap tetejére